KARAOKE      |      CDs      |      DVDs      |      BOOKS      |      MIXERS      |      DICTIONARY      |      MICROPHONES      |      SPEAKERS
LƯU Ý QUÝ KHÁCH
Nếu có những mặt hàng quý vị ưa thích, xin vui lòng gọi Phương My (281) 530-9155 để được hưởng giá đặc biệt.
Please call (832) 661-9809 to order merchandise.

Những Đứa Con Của Mẹ - Giòng Nhạc Việt Dzũng - Nguyệt Ánh

 

Những Đứa Con Của Mẹ

Giòng Nhạc Việt Dzũng - Nguyệt Ánh

1. Những Đứa Con Của Mẹ - Nguyên Khang
2. Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài - Phạm Tuấn Ngọc, Lưu Đức Long, & Ca Đoàn Ngàn Khơi
3. Hát Cho Tự Do - Nguyễn Hồng Nhung, Vương Dzung
4. Xin Hãy Làm Ánh Đuốc - Mỹ Huyền, Nhật Lâm, Đặng Thế Luân, Huỳnh Phi Tiễn, & Ca Đoàn Ngàn Khơi
5. Hát Cho Người Dân Oan - Diễm Liên, Lê Quốc Tuấn
6. Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ - Mỹ Huyền, Huỳnh Phi Tiễn, Ca Đoàn Ngàn Khơi
7. Em Nhớ Màu Cờ - Lâm Thúy Vân
8. Cho Đồng Bào Tôi - Đặng Thế Luân, Nhật Lâm, Ca Đoàn Ngàn Khơi
9. Hát Cho Sài Gòn Quật Khởi - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi