KARAOKE      |      CDs      |      DVDs      |      BOOKS      |      MIXERS      |      DICTIONARY      |      MICROPHONES      |      SPEAKERS
LƯU Ý QUÝ KHÁCH
Nếu có những mặt hàng quý vị ưa thích, xin vui lòng gọi Phương My (281) 530-9155 để được hưởng giá đặc biệt.
Please call (832) 661-9809 to order merchandise.

01 - Package #1:------LEXUCON DA-8000K + BMC PKS-8001 + BMC Elite 999 + API SR-90

package-01a-700x700
Common price: $1,050.00 Our price: $1,050.00