KARAOKE      |      CDs      |      DVDs      |      BOOKS      |      MIXERS      |      DICTIONARY      |      MICROPHONES      |      SPEAKERS
LƯU Ý QUÝ KHÁCH
Nếu có những mặt hàng quý vị ưa thích, xin vui lòng gọi Phương My (281) 530-9155 để được hưởng giá đặc biệt.
Please call (832) 661-9809 to order merchandise.

04 - Package #4:------LEXUCON DA-898RV + BMC PKS-9012 + BMC PKS-8001 + BMC Elite 999 PRO + NEC AUDIO PG10 + Pair of speaker stand

package-04b-700x700