KARAOKE      |      CDs      |      DVDs      |      BOOKS      |      MIXERS      |      DICTIONARY      |      MICROPHONES      |      SPEAKERS
LƯU Ý QUÝ KHÁCH
Nếu có những mặt hàng quý vị ưa thích, xin vui lòng gọi Phương My (281) 530-9155 để được hưởng giá đặc biệt.
Please call (832) 661-9809 to order merchandise.

Van Son Karaoke 4 - Đếm Giot Sầu Rơi

Van Son Karaoke 4 - Dem Giot Sau Roi

1.     Dem Giot Sau Roi     Tam Doan   
2.     Mot Thuo Dam Me     Khanh Hoang    
3.     Dieu Buon Phuong Nam     Huong Lan    
4.     Giot Le Trong Dem     Ngoc Ho  
5.     Ve Que Ngoai 2     Ngoc Ho, Tam Doan  
6.     Thu Ve Xom Nho     Khanh Hoang
7.     Tieng Long Ni Non     Tam Doan  
8.     Chut Ky Niem Buon     Ngoc Ho 
9.     Dong Doi     Huong Lan  
10.   Dung Anh Nhe     Tam Doan   
11.   Mua Chieu Pho Nho     Khanh Hoang   
12.   Da Lat Hoang Hon     Tam Doan 
13.   Noi Buon Hoa Phuong     Ngoc Ho 
14.   Nguoi Da Thay Long     Huong Lan   
15.   Cho Doi Nua Vang Trang     Ngoc Ho, Tam Doan   
16.   Tram Nam Ben Cu     Khanh Hoang  
17.   Bao Gio Ta Gap Lai Ta     Tam Doan    
18.   Thuong Tinh Nhan     Ngoc Ho   
19.   Xuan Tha Phuong     Huong Lan 
20.   Misosa Dem Cho Sang     Khanh Hoang