KARAOKE      |      CDs      |      DVDs      |      BOOKS      |      MIXERS      |      DICTIONARY      |      MICROPHONES      |      SPEAKERS
LƯU Ý QUÝ KHÁCH
Nếu có những mặt hàng quý vị ưa thích, xin vui lòng gọi Phương My (281) 530-9155 để được hưởng giá đặc biệt.
Please call (832) 661-9809 to order merchandise.

Khieu Vu Tango, Rumba, Cha Cha Cha - Angel Dance 1

Khieu Vu Tango, Rumba, Cha Cha Cha - Angel Dance 1
1. LK Tango: Elchoclo, Kiep Ngheo Instrumental
2. LK Rumba: Tuyet Roi, Dang Tien Nu, Ngay Do Instrumental
 3. LK Cha Cha: Buc Tam Thu, Sau Dong Instrumental
4. LK New Wave: Anh Da Quen Mua Thu, You're My Heart And Soul Instrumental
5. LK Slow: Thu Yeu Thuong, Love Story Instrumental
6. LK Rumba: Got Hong Phieu Du, Mua Rung, Rung La Thay Chua, Van Mai Yeu Em Instrumental
7. Cha Cha: Nay Em Yeu Oi! Instrumental
8. LK New Wave: Loi Buon Thanh, Ngay Tan Hon Instrumental